Başlangıç > Avrupa Gündem > AVRUPA GÜNDEM: 15 ARALIK

AVRUPA GÜNDEM: 15 ARALIK

‘TÜRKİYE AVRUPA’YI BİR ADIM İLERİ GÖTÜRÜR’

AB liderleri genişleme konusunda kritik tartışmaların eşiğindeyken İsveç, İtalya, İngiltere ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye’nin üyeliğine destek çıktı. Dört bakanın imzasıyla yayımlanan makalede Türkiye ekonomisinin gücüne vurgu yapıldı.Carl Bildt, Franco Frattini, William Hague ve Alexander Stubb

13-14 Aralık haftası Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye’nin “İlerleme Raporu” üzerinden yapılacak kritik tartışmalar öncesinde dört üye ülkenin dışişleri bakanından Ankara’ya destek geldi. İsveç, İtalya, Finlandiya ve İngiltere dışişleri bakanları Carl Bildt, Franco Frattini, William Hague ve Alexander Stubb; International Herald Tribune gazetesi için ortaklaşa kaleme aldıkları makalede, Türkiye’nin diğer aday ülkelerden farklı olarak, Avrupa’nın farklı alanlardaki çıkarlarını bir adım ileriye götürebileceğine dikkat çekti.

“Avrupa, tekrar dışarıya bak” başlığını taşıyan makalede bakanlar, ekonomik krizin Avrupa’nın daha büyük bir dinamizme ihtiyaç duyduğunu ortaya çıkardığına dikkat çekerek, “Krizin etkisini üzerimizden atmaya çalışırken, serbest sermaye, ürün, hizmet ve istihdam akışını genişletme fırsatını görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz yok” dedi.

Kendine güvenen ulus
Bazı çevrelerde Türkiye’nin AB üyeliğinin yaratacağı sonuçlara yönelik ciddi endişelerin olduğunu belirten bakanlar, “Bir zamanlar İngiltere’de olduğu gibi büyük ve kendine güvenli bir ulusu AB’ye dahil etme fikri, Birliğin eski üyelerinden ciddi bir muhalefet görüyor. Benzer karşıt sesler, İsveç ve Finlandiya’nın AB kapısını çaldığı zaman da duyulmuştu” dedi.
Türkiye’yle ilgili endişelerin meşru olabileceğini söyleyen bakanlar, buna karşılık yeni üyelerin Avrupa’nın yeniden bir ekonomik dinamizm yakalamasına ve dünyayı ilgilendiren sorunlarda daha fazla söz sahibi olmasına da yardımcı olabileceğini vurguladı.
Türkiye’nin diğer aday ülkelerden farklı olarak Avrupa’nın güvenlik, ticaret, enerji ağları konusundaki çıkarlarını bir adım ileriye götürebileceğini hatırlatan bakanlar; Türkiye’nin AB için avantajlarını ise şu sözlerle sıraladı:
“Türkiye sınıfında tek. Dünya sahnesinin önemli bir oyuncusu ve hatırı sayılır bir nüfuza sahip. Ekonomisinin bu yıl yüzde 5’in üzerinde bir büyümeye imza atması bekleniyor. Euro Bölgesi’nin ortalaması ise yüzde 1 olacak. OECD, 2050’ye kadar Türkiye’nin Avrupa’nın en büyük ikinci ekonomisi olacağını öngörüyor. Avrupa’daki Türk girişimciler, 40 milyar euro değerinde bir iş hacmine sahip ve toplamda 500 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. AB’ye dahil bir Türk ekonomisi ihracatçılar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratabilir, bizi Orta Asya ve Yakın Doğu’daki pazarlara ve enerji kaynaklarına bağlayabilir.”

Değerlerimize sırt mı çevirdik?
AB dışişleri bakanları yarın Brüksel’de düzenlenecek Genel İşler Konseyi toplantısında genişleme sürecini masaya yatıracak. Bu toplantıda Türkiye’nin AB üyelik süreci de ayrıntısıyla ele alınacak.
Bakanların makalesinde, bu toplantılarla ilgili, “Aslında sorulması gereken soru Türkiye’nin Avrupa’ya sırtını çevirip çevirmediğinden çok Avrupa’nın son 50 yıllık entegrasyon sürecine rehberlik eden temel değerlerine ve prensiplerine sırtını çevirip çevirmediği” değerlendirmesi yapıldı. Makalede Türkiye’nin üyelik yolunda yapılması gereken geniş kapsamlı reformların ortasında yer aldığı da belirtildi. Bakanlar, temel insan hakları konusunda adımlar atıldığını, ekonomi reformlarının devam ettiğini görmek istediklerini vurguladı.

 

AB’NİN TÜRKİYE KARARI


AB dışişleri bakanları Türkiye’nin limanlarını Kıbrıs Rum kesimi gemilerine açmamasını “derin üzüntüyle” not ederken, ilave yaptırıma gerek görmedi.

Dışişleri bakanlarının bu hafta toplanacak AB zirvesine de sunulacak genişleme kararlarında, Türkiye’nin müzakere sürecine ve siyasi reformlara bağlılığını sürdürmesi memnuniyetle karşılanarak, 12 Eylül’deki halk oylamasıyla kabul edilen anayasa paketinin “doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğu” vurgulandı.

Yargı, temel haklar ve kamu yönetiminde AB üyelik sürecinin gerektirdiği birçok reformu barındıran anayasa değişikliklerinin Avrupa standartlarıyla uyumlu şekilde uygulanmasının kilit önem taşıdığı belirtilen kararlarda, yeni anayasa değişikliklerinin, tüm siyasi partilerin ve sivil toplumun dahil olduğu, mümkün olduğunca geniş kapsamlı istişarelerle, diyalog ve uzlaşma ruhu içinde hazırlanması istendi.

Türkiye’yi temel hak ve özgürlüklerle ilgili reformlara teşvik eden kararlarda, öncelikli konular arasında mülkiyet hakları, sendikal haklar, azınlık hakları, kadın ve çocuk hakları, ayrımcılıkla mücadele, cinsiyet eşitliği ve işkence ve kötü muameleyle mücadele sıralandı.Kararlarda, terör örgütü PKK’nın AB terör örgütleri listesinde bulunduğu hatırlatılarak Türkiye topraklarındaki tüm terör saldırıları şiddetle kınandı.Demokratik açılımın sürdürülmesi ve uygulanmasını isteyen AB, Kürt meselesinin çözümüne yönelik beklenen sonuçlarının alınmaya başlanacağı umudunu dile getirdi.

AB kararlarında, Türkiye’nin dış politikada, “daha geniş coğrafyada daha aktif hale geldiği ve Orta Doğu’nun güvenliğinde, Batı Balkanlar’da, Afganistan ve Pakistan’da ve Güney Kafkasya’da önemli bir bölgesel oyuncu olduğu” kaydedilerek Ankara’ya, dış politikasını AB ile koordinasyon içinde ve AB dış politikasını tamamlayıcı şekilde geliştirme çağrısı yapıldı.

Kararlarda, AB ve Türkiye’nin uyumlu dış politika izlemesinin enerji güvenliğini artıracağı, bölgesel çatışmaları çözeceği ve etnik ve dini temelli ayrışmaları önleyeceği belirtilerek, AB’nin ortak çıkarı gerektiren dış politik meselelerde Türkiye ile mevcut diyaloğunu yoğunlaştırmaya hazır olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin yasadışı göçle mücadelede kilit önem taşıdığı belirtilen kararlarda, bu kapsamda AB-Türkiye geri kabul anlaşması müzakerelerinde sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyet ifade edilerek, bunun sonuçlandırılarak uygulanmasının beklendiği dile getirildi.Türkiye’yi iyi komşuluk ilişkilerine ve sorunların barışçıl yollarla çözümüne bağlı kalmaya davet eden AB, buna zarar verecek her türlü tehdit, sürtüşme ve eylemden kaçınılmasını istedi.

KIBRIS

Defalarca yapılan çağrılara rağmen Türkiye’nin limanlarını ve havalimanlarını Kıbrıs Rum kesiminin kullanımına açmamasını “derin üzüntüyle not eden” AB, “bu konuda ilerleme olmaması nedeniyle 2006 yılında getirilen yaptırımların (8 fasılda müzakerelerin askıya alınması, kalan fasılların kapatılmaması) müzakereler üzerindeki genel etkisinin devam edeceğini” bildirdi.

“Türkiye’nin Kıbrıs Rum kesimiyle ilişkilerini normalleştirme yolunda da hiçbir ilerleme sağlamadığı” not edilen kararlarda, AB Komisyonu, Türkiye’nin bu yükümlülüklerini yakından izleyerek önümüzdeki yıl yayımlayacağı ilerleme raporunda yer vermekle görevlendirildi.Kararlarda, Türkiye’den Kıbrıs Rum kesimine karşı yükümlülüklerinde “daha fazla gecikme olmadan ilerleme beklendiği” ifade edildi.Türkiye’den, Kıbrıs’taki müzakereleri aktif olarak desteklemesi de istenen kararlarda, BM önderliğindeki kapsamlı çözüm müzakerelerine Türkiye’nin somut şekilde bağlı kalması ve katkı yapmasının çok büyük önem taşıdığı dile getirildi.

REKABET FASLI

Önümüzdeki aylarda açılması beklenen rekabet politikası faslında, açılış kriterlerini karşılama noktasında Türkiye’nin kaydettiği ilerlemenin not edildiği kararlarda, tüm kriterler “karşılanır karşılanmaz” AB’nin faslı açmaya hazır olduğu kaydedildi.

 

AB ŞİMDİLİK FİLİSTİN’İ TANIMIYOR

AB’ye üye ülkelerin dışişleri bakanları Filistin’in tanınma çağrısını reddetti ve bunu ‘uygun zamanda’ yapacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin dışişleri bakanları Filistin devletini ‘uygun zamanda’ tanıyacaklarını söyledi. Abbas, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Ashton’la görüştü.

Filistin Lideri Mahmud Abbas, Avrupa bakanlara 1967 savaşı öncesindeki sınırlar temelindeki bir Filistin devletini tanıma çağrısında bulunmuştu.

Bakanlar, tanıma için İsrail ve Filistinliler arasında bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı.

Son olarak Brezilya ve Arjantin Filistin’i tanıyan ülkeler arasına katılmıştı. BM’deki Filistin Misyonu 100’den fazla ülkenin Filistin devletini tanıdığını söylüyor.

 

HADEP KARARINDA TÜRKİYE HAKSIZ

AİHM HADEP’in kapatılması konusunda Türkiye’yi haksız buldu. Türkiye 26 bin Euro tazminat ödeyecek.

Anayasa Mahkemesi’nin 2003 yılında kapattığı HADEP tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Ankara’ya karşı açılan davanın kararı açıklandı.

AİHM kararında Ankara’yı haksız buldu ve Türkiye’nin 24 bin Euro maddi tazminat, iki bin Euro da mahkeme masrafı ödemesini kararlaştırdı.

Mahkeme HADEP üyelerinin dava açarken kullandıkları tezlerin hiçbirine gerekçeli kararında yer vermedi. Gerekçeli kararda yer alan tek unsur ise Türkiye’nin PKK ile HADEP arasındaki ilişkiyi yeterince kanıtlayamadığı oldu.

Mahkeme geçtiğimiz yıllarda İspanya’da Bask bölgesinde kurulmuş olan milliyetçi parti Batasuna’nın 2008 yılında ayrılıkçı örgüt ETA ile organik bağları olduğu için kapatılmasını doğru bulan bir karara imza atmıştı. Dolayısı ile bir terör örgütü ile ilişkisi kanıtlanan bir partinin kapatılması mahkeme tarafından uygun görülmüştü. Bu yüzden Türkiye’nin HADEP-PKK ilişkisini tam olarak kanıtlayamadığı gerekçeli kararda yer alıyor.

 

BERLUSCONİ GÜVENOYU ALDI

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hem Senato’dan hem de Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu almayı başardı.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Senato’da yapılan oylamada güvenoyunu almayı başardı.

Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada kılpayı bir farkla zafer kazanan İtalyan lider oylamayı atlatmış oldu. Ancak oylamayı az bir farkla kazanan Berlusconi hükümetinin, yasaları geçirecek çoğunluğa sahip olmadığı için, geleceğinin belirsiz olduğu yorumları yapılıyor.

İtalyan lider için bugünün “kader günü” olduğunu söyleyen İtalyan medyası, Berlusconi’yi oy satın almakla da suçlamıştı.

 

WIKILEAKS


Papa: Müslüman Türkiye AB’ye katılmamalı

Wikileaks’in yayımladığı son belgelerde, “Papa 16. Benediktus’un Müslüman Türkiye’nin AB dışında tutulmasını istediğinin” ortaya çıktı.

2004 yılında Joseph Ratzinger’in (Papa 16. Benediktus) papa olmadan önce, Vatikan’ın konuya ilişkin tarafsız olmasına karşın, Müslüman bir ülkenin AB’ye katılımına karşı çıktığını söylediği belge yayınlandı.

Vatikan’daki Yabancı Devletlerle İlişkiler Sekretaryası Müsteşarı Piskopos Pietro Parolin’in, Amerikalı diplomatlara Ratzinger’in yorumunun kendi yorumu olduğunu, Vatikan’ın resmi görüşünü yansıtmadığını söylediğinin ortaya çıktığı kaydedildi. Belgede, “Amerikalı diplomat, Ratzinger’in Müslüman bir ülkeyi AB’ye almanın, Avrupa’nın Hristiyan kurumlarını zayıflatacağına inandığını kaydediyor” denildi.

Ancak 2006 yılına gelindiğinde, artık papa olan Ratzinger’in görüşlerinde değişiklik olduğuna dikkati çekilen belgede, Papa’nın Amerikalı diplomatlara, “Vatikan katılıma açıktır ve Türkiye’nin Avrupa’daki yerini almak için AB’nin Kopenhag kriterlerini karşılaması gerekmektedir” dediği aktarıldı.

Papa 16. Benediktus’un Wikileaks’in yayımladığı belgede yer alan şu ifadelerine de yer verdi: “Korkulardan biri, Türkiye’nin dini özgürlükler konusunda gerekli ilerlemeyi yapmadan AB’ye girmesidir. Parolin, AB üyelerinin ve ABD’nin bu konularda Türk hükümetine baskı yapacağında ısrar ediyor.”

 

Almanya Türkiye’nin AB üyeliğine karşı

Alman Spiegel dergisi, Wikileaks tarafından yayımlanan ABD Dışişleri Bakanlığının gizli yazışmalarına dayanarak, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin Kasım 2009’da ABD’ye yaptığı ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’a, “AB’nin Türkiye kadar büyük bir ülkeyi entegre edemeyeceğini” söylediğini yazdı.

Habere göre, Westerwelle, “Almanya şu anda Türkiye’nin AB üyeliği konusunda karar verecek olsaydı cevap net şekilde hayır olurdu” dedi. Haberde, Westerwelle’nin, “Türkiye’nin AB’ye üye olacak kadar modern olmadığını, ancak bu sorunun 5-6 yıl sonra cevaplandırılması gerektiğini” ifade ettiği kaydedildi.

Haberde, Westerwelle’nin Washington’da yaptığı ve sözkonusu belgeye yansıyan görüşmede, “Türkiye’nin yapısal gelişimini sürdürebilmesi yönünde teşvik edilmesi için genel başkanı olduğu Hür Demokrat Parti’nin (FDP) Türkiye’ye AB üyelik kapısının açık bırakılması gerektiğine inandığını” söylediği belirtildi.

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: